Wystawy:
1997 luty - Kaiserslautern Tölke - bilden galerie
1998 październik - Łuków - w lokalu Adama
2004 kwiecień - Częstochowa - VII Międzynarodowy konkurs fotografii cyfrowej
2005 marzec - Warszawa - Galeria Sztuk Pięknych vV - pomoc przy tworzeniu prac Tomka Sikory
2007 marzec - Warszawa - Galeria Kuluary" love jak M"
2007 listopad  - Warszawa - Grupa ITI retrospekcja własna.
2015 marzec - Warszawa - Galeria CDN
Udział w konkursach ; cyber foto2004,Obraz Roku 2002-2003 oraz Lexmark European Art Prize.
Obecnie związany z galerią -CDN w Warszawie, Norland w Warszawie, Pepiniera w Gdańsku.