Karol Cezary Kostjan urodzony 1974 w Łukowie
Uprawia głównie malarstwo sztalugowe.

obecnie mieszka w Warszawie
W jego obrazach zmysłowość konkuruje z kontemplacją przedmiotu. Dojrzałość warsztatu pozwala w sposób harmonijny łączyć
prostotę i naturalność z pogodnym dystansem oraz spontaniczną fascynacją ciałem kobiety. Nastrój łagodnej melancholii towarzyszący tym obrazom rozbudza jednocześnie głód umykającej chwili. Popychają one odbiorcę w kierunku egzystencjalnych rozmyślań, których świadkami poniekąd stają się bohaterowie dzieł autora. Ta fascynująca zamiana ról sprawia, że wnikamy w tę twórczość do końca nie tylko analitycznie, ale przede wszystkim emocjonalnie.